Φθορίωση

Φθορίωση


Ενδείκνυται κυρίως σε παιδιά για την ενδυνάμωση του σμάλτου. Η αγωγή αυτή πρέπει να ξεκινά στα τρία χρόνια και να γίνεται μια φορά το χρόνο στο τρίτο, έβδομο και δέκατο έτος της ηλικίας του παιδιού ώστε να συμπίπτει με την ανατολή των διαφόρων δοντιών Ενδείκνυται επίσης σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα οδοντικής ευαισθησίας.

Φθοριούχο τζελ εφαρμόζεται σε ειδικούς νάρθηκες και τοποθετείται για λίγα λεπτά στο στόμα. Ο ασθενής μετά το τέλος της φθορίωσης αποφεύγει για 30 λεπτά την τροφή και το νερό.