Οδοντική χειρουργική

Σφραγίσματα

Ανασυστάσεις

Σφραγίσματα (εμφράξεις) αμαλγάματος και ρητίνης με άριστα αποτελέσματα. Λευκά σφραγίσματα από ένα πολύ μεγάλο χρωματολόγιο ρητίνων όπως και αλλαγή παλιών εμφράξεων αμαλγάματος. Ανασυστάσεις δοντιών χωρίς ή με άξονα.